Kategoria: O rodzicielstwie

SPOTKANIA Z INNYM MĘŻCZYZNĄ

Wcześniej czy później zdadzą sobie sprawę z tego, że matka wychodzi na spotkania z mężczyzną. Jednak z zaproszeniem go do domu trzeba zaczekać, aż uzna się, że można być dumnym ze swojego partnera i można go przedstawić dzieciom. Pozwoli to

AKCEPTACJA NOWEGO PARTNERA

Wiele dzieci, które lubią towarzystwo przyjaciela matki, może stać się podejrzliwymi, zazdrosnymi lub wrogimi, kiedy zorientuje się, że ten człowiek planuje zostanie ich ojczymem. W rzeczywistości może minąć wiele lat, zanim dzieci go zaakceptują. Może warto, aby dwoje ludzi przed i

MATKA MUSI BYĆ OJCEM

Jednym z nich jest przekonanie, że matka musi być ojcem w sensie nauczenia chłopca kopania piłki lub rozmów z nastolatkiem o seksie tak, jak widzi to mężczyzna. Drugim — przekonanie, że chłopiec musi się takich rzeczy nauczyć od ojca. A

ZAAKCEPTOWANIE OJCZYMA

Wiele matek umie lepiej rozmawiać ze swoimi synami od ojców, gdyż większość mężczyzn jest nieśmiała i wrażliwa na tym punkcie; matki powinny także pamiętać, że większość nastolatków dowiaduje się o seksie nie od rodziców, a od innych dzieci i z

CIERPIĄ WSZYSCY

Choć na dłuższą metę rozwód może okazać się najlepszym rozwiązaniem nieudanego małżeństwa, ludzie blisko zajmujący się tą sprawą są zgodni, że zgodnie z literą prawa opiekę nad dzieckiem w 90% przyznaje się matce. Cierpią jednak wszyscy — dzieci, ojcowie i

SILNE OPORY SĘDZIÓW

Innymi słowy silne opory sędziów, początkowo wobec ojców, a później matek oparte były nie na prawie, a prze­konaniach psychologicznych i socjologicznych. W dalszym ciągu tej części rozdziału zakładam, że prawo do opieki nad dziećmi zawsze przyznawane jest matce, poza szczególnymi

CZĘŚĆ POCZUCIA TOŻSAMOŚCI

Kiedy sąd powierza opiekę nad dziećmi matce, ojciec w znacznym stopniu rozwodzi się nie tylko z żoną, lecz także z dziećmi. W wielu przypadkach ma prawo je odwiedzać raz lub dwa razy w tygodniu lub, także w wielu przypad­kach, zabierać

PRETENSJE ROZWIEDZIONYCH

Niektórzy ojcowie skarżą się, że ich byłe żony celowo ich poniżają i napawa­ją się satysfakcją, arbitralnie ustalając i narzucając warunki odwiedzin u dzieci. Często zabraniają odwiedzin, chyba że utrzymanie dziecka jest odpowiednio opłacane. W niektórych przypadkach te pretensje stanowią usprawiedliwienie

SZACUNEK DLA PRZEKONAŃ DRUGIEGO

W moim przekonaniu najważniejszym aspektem jest to, że oboje rodzice — dla dobra swoich dzie­ci — starają się okazywać szacunek dla przekonań drugiego i współpracować ze sobą w podejmowaniu wszystkich decyzji ważnych dla dzieci, aby żadne nie czuło się wyłącznym

NASTAWIENIE DO SIEBIE ROZWIEDZIONYCH MAŁŻONKÓW

Kiedy ogólne nastawienie do siebie rozwiedzionych małżonkow jest dobre, ale pewnych problemów nie udaje się rozwiązać, wtedy najlepszym rozwiąza­niem dla obojga rodziców jest ustanowienie stałego kuratora, który dobrze zna sytuację rodziny. Gorąco popieram przyznawanie wspólnej opieki nad dziećmi wszystkim ro­dzicom, którzy są