Kategoria: O rodzicielstwie

MATKA SAMOTNIE WYCHOWUJĄCA DZIECKO

Jeśli matce powierzono opiekę nad dziećmi, to na wiele sposobów ona jest najmocniej poszkodowana z powodu rozwodu i samotnego rodzicielstwa. Wiele kobiet, które przed rozwodem nigdy nie pracowały zarobkowo przyznało, że najbardziej przerażającym aspektem pozostania samymi było pytanie, czy będę

SAMOTNE RODZICIELSTWO TO TRUDNA PRÓBA

Doszedłem do wniosku, że niektórzy z nich upierali się przy rozwodzie wskutek gniewu, uporu i chęci zemsty — uczuć, które później minęły). Omawiam to w części poświęconej randkom. Niektóre kobiety, które nie są początkowo pewne, czy potrafią zdobyć nieza­leżność finansową, gdyż

CZY JEDEN RODZIĆ MOŻE BYĆ RÓWNIE DOBRY JAK DWOJE?

Jak odnieść sukces jako samotny rodzic? Jest to ważne pytanie dzisiej­szych czasów, gdyż takich niepełnych rodzin jest coraz więcej. Najwięcej, oczy­wiście, jest samotnych kobiet, które się rozwiodły, zostały porzucone lub owdo­wiały. Jednak ostatnio niektórzy sędziowie są skłonni przyznawać ojcom opiekę

DZIECI CHCĄ MIEĆ I MATKĘ I OJCA

Ogólnie biorąc, dzieci chcą mieć matkę i ojca, częściowo dlatego, że tak były wychowywane od najwcześniejszego dzieciństwa i są głęboko uzależnione od obojga rodziców; ta chęć ujawnia się w błaganiu rozwodzących się rodziców, aby pozostali razem. Dzieci pragną także tego,

PRZYWIĄZANIE DO OBOJGA RODZICÓW

Takie dzieci potrafiły opisać każdy szczegół wyglądu swoich „wyimaginowanych” rodziców, opowiadać ich częstych odwiedzinach i o tym, że wkrótce zabiorą swoje dzieci z sierociń­ca do własnych, wspaniałych domów. Tak więc chłopcy i dziewczynki z pełnych rodzin traktują swoje matki o ojców jak ideały,

ZACHĘCANIE DO KONTAKTÓW Z OJCEM

Często matka oskarża swojego byłego męża o to, że nie płaci alimentów na dzieci we właściwym czasie. Ważnym zadaniem matki jest zachęcanie do kontaktów z dziećmi przez pomijanie milczeniem błędów, okazywanie serdeczności lub przynajmniej uprzejmości ojcu, kiedy zjawia się w jej domu,

WSPOMINANIE ZALET OJCA

Jeśli wspomina zalety ojca, opowiada o jego miłości do dzieci i ogólnie okazuje szacunek mężczyznom, to jej syn będzie mógł utożsamiać się z takim obrazem ojca, jaki namalowała matka. Jeśłi jednak zawsze mówi o swoim byłym mężu jako o człowieku bez żadnych

DOBRY OBRAZ OJCA

Córka może nieświadomie stać się kobietą, która naznaczona jest piętnem złośliwości lub zdrady, albo niestaran­nie się maluje, lub jeszcze coś innego, na czym skupiała się matka. „Ale” wykrzyknie wiele rozwiedzionych kobiet „on był okrutnikiem” lub niepoprawnym flirciarzem, lub nieudacznikiem. Może to

ZASTĄPIENIE OJCA

Im mniej chłopiec lub dziewczynka mają kontaktów ze swoim ojcem, tym cenniejsze są kontakty z życzliwym i przyjaźnie nastawionym człowiekiem. Czy matka może stworzyć takie związki ze swoim synem lub córką, że zastąpi im ojca? Uważam, że może próbować, lecz nie

MARZENIA DZIECI O POGODZENIU SIĘ RODZICÓW

Matka może zasugero­wać dziecku, aby zapisało się do harcerstwa, klasy sportowej, klubu pływac­kiego, lub też drużyny Małej Ligi, zwłaszcza jeśli dowiedziała się, że nauczyciel czy trener są szczególnie łubiani. Może także wysłać dzieci na obóz lub kolonie letnie. A co z